SPJ6a
SPJ4a

+

4x

SPR
SP4

+

4x

SPR

+

JPS30

ili

J30

SURPLOT SPJ6a

Surplot nivelirajuća stopa oznake SPJ6a podesiva je u visinama od 260 do 380 mm. Gornja jedinica sadrži standardni križić debljine 3 mm.

Standardni SPJ6a čine jedan podešavajući podest SPJ4a i dva SPR nastavka.

U kombiniranoj verziji SPJ6a sastoji se od jedne Surplot nivelirajuće stope SP4a, dva SPR produžetka te 4 pojedinačne spojnice ili spojnog križića debljina od 2 mm do 10 mm.

Tehničke KaraKteristike

Zatražite cjenik

Cjenik Surplot nivelirajućih stopa i Surplot dodataka za postavljanje kamenog /  keramičkog ili daščanog / decking poda poslat ćemo Vam na e-mail adresu.

Kliknite na button i zatražite cjenik Surplot proizvoda.

POVEZANI PROIZVODI