Surplot nivelirajuća stopa oznake SP4a podesiva je u visinama od 140 do 260 mm.

Gornja jedinica kompatibilna je sa svim drugim Surplot dodacima za postavljanje kamenih i keramičkih ploča te dodacima za postavljanje podkonstrukcije za daščane podove i decking.