Surplot nivelirajuća stopa oznake SP1 podesiva je u visinama od 35 do 50 mm.

Gornja jedinica kompatibilna je sa svim drugim Surplot dodacima za postavljanje kamenih i keramičkih ploča te dodacima za postavljanje podkonstrukcije za daščane podove i decking.