SURPLOT SCAUTO

SCAUTO korektor nagiba 4% za izravnjavanje kosih površina.

Korektor nagiba postavlja se ispod Surplot podesivog postolja, u suprotnom smjeru od kosine.

Tehničke KaraKteristike

Zatražite cjenik

Cjenik Surplot nivelirajućih stopa i Surplot dodataka za postavljanje kamenog /  keramičkog ili daščanog / decking poda poslat ćemo Vam na e-mail adresu.

Kliknite na button i zatražite cjenik Surplot proizvoda.

POVEZANI PROIZVODI