SurPlot SFT & SFB – Inovativni čeoni nosač za decking terase

SurPlot čeoni nosač je inovativna završna ploča dizajnirana za korištenje na rubnim oblogama sustava Surplot nivelirajućih stopa. Čeoni nosač sastoji se od dva dijela – SurPlot Front B (SFB) i SurPlot Front T (SFT).

SurPlot Front B (SFB)”montira se na donju stranu Surplot postolja. SurPlot Front T (SFT)”montira se na vrh SurPlot postolja.

Instalacija

Nakon podešavanja visine, ploče poput kamena, keramike postavljaju se na rub između “SurPlot Front B (SFB)” i “SurPlot Front T (SFT)”.

Ovisno o debljini prednjeg elementa, ugradnja se dovršava guranjem prema naprijed ili povlačenjem unatrag uređaja za podešavanje Surplot Front Auto (SFA) koji se nalaze na “SurPlot Front B (SFB) i “SurPlot Front T (SFT)”

Po izboru, rubni pokrovni element se može montirati nanošenjem poliuretanskog ljepila na aparate “SurPlot Front_B” i “SurPlot Front T”. U aplikacijama napravljenim na ovaj način, Auto aparati (SFA) koji se nalaze na “SurPlot Front B” i “SurPlot Front T” mogu se poništiti.